İşi Profesyonellere Bırakmaya Hazır Mısınız?
 • Telefon
  0 554 405 89 30
 • E-Mail
  sarancampvc@hotmail.com
 • Mesai Saatleri
  08:00 – 20:00

Kalite Politikamız

Saran Cam ; taahhüt ettiğimiz projeleri müşterisi ve iş ortakları ile yazılı olarak mutabık kaldığı şartlara ve projenin yapıldığı ülke yasalarına saygılı olarak gerçekleştiren, müşterisine ve iş ortaklarına adil davranarak uzun vadeli işbirlikleri hedefleyen bir ekiptir.

Bu amaca ulaşmak için yapacağımız çalışmalarda, önemle üzerinde duracağımız ilkelerimiz:

 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması,
 • Sözleşme gereklerine, yürürlükte olan ilgili yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak faaliyet gösterilmesi,
 • “Çevreye Saygı“ bilinci ile kaynakların en verimli şekilde kullanılması, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi,
 • Çalışanların sağlığını koruyacak ve güvenliğini sağlayacak şekilde faaliyet gösterilmesi, yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi,
 • Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği konularında sürekli iyileştirme yapılması ve,
 • Kurumumuzun insan kaynağı, birikim ve finansal gücünün korunması ve arttırılmasıdır.

Bu ilkelerin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve birlikte çalıştığımız tüm kurum ve kuruluşlarca bilinmesi ve anlaşılması hedeflerimize ulaşabilmenin temelini teşkil edecektir.

Tüm çalışanların katılımıyla gelişen teknolojiyi kullanarak Müşterilerin değişen ve gelişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, Standartlara uygun, etkin, hızlı, ekonomik çözümler üretmek, Müşteriye zamanında ve uygun şartlarda ürün vermek için personelinin memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştirmek, Liderlik anlayışıyla cam işleme sektöründe rekabet gücü yüksek bir firma olmak, Kalite Politikamızdır.

Kurumsal

Hizmetlerimiz

Saran Cam © 2019 Tüm hakları saklıdır.